Kontakt

Najdete nás na:

Live 4G, z. s.

IČ 09884114

se sídlem Komenského 341/15, 678 01 Blansko

zastoupená Ing. Martinem Dyčkou, statutárním orgánem

zapsána ve Spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně: L 27442 

Bankovní spojení: FIO Banka, 2701934227/2010