Svatodušní obnova

Celý program najdete na YouTube kanále Live 4G.

Program obnovy

14:00 první zamyšlení – o. Vojtěch Loub, školní kaplan Katolického gymnázia Třebíč

16:00 druhé zamyšlení – o. Pavel Šenkyřík, děkan a farář ve Velkém Meziříčí

18.00 společná večerní modlitba se skupinou Chvály 4G

Z důvodů hygienických opatření jsou první dva bloky programu předtočené.

Během celého programu jsme vám k dispozici na chatu u videí, v komentářích a také na našich sociálních sítích.

Doprovodný program

Podněty k zamyšlení a k osobní modlitbě

Po každém zamyšlení můžete strávit čas v osobní modlitbě a přemýšlení nad tématem. K tomu vám mohou pomoci body, které jsme pro vás připravili k první promluvě i k druhé promluvě.

Přímluvná modlitba, duchovní rozhovor

Chcete, aby se někdo modlil za vás a vaše úmysly? Objevilo se vám na mysli cokoliv, co vnímáte, že by bylo dobré Bohu odevzdat i skrze přímluvu ostatních?

Máte touhu si s někým promluvit na duchovní téma? Nebo máte nějaké otázky, se kterými si sami nevíte rady?

Využijte pro Vás připravené služby přímluvné modlitby či duchovního rozhovoru na dálku dostupné po celou dobu trvání Svatodušní obnovy online. Stačí nám zanechat vaše telefonní číslo skrze následující formulář a někdo z týmu se vám poté ozve (volat začínáme po první přednášce).

Nebojme se tento čas prožít trochu jinak, udělat něco navíc.

Samozřejmě tato forma obnovy nemůže nahradit osobní modlitbu a osobní setkání s knězem například ve zpovědi, ale může být v této době izolace povzbuzením.

Tipy na prožití

Abychom obnovu prožili s užitkem, nabízíme vám tyto konkrétní a praktické tipy, jak na to.

Soustředit se na Boha

Zkuste se opravdu v tomto čase soustředit jen na Boha. Odložme na chvíli své starosti, vypněme facebook i mobil a rozhodněme se zaměřit pozornost na Ježíše.

Ztišení jako prostor, kde mluví Bůh

Velmi pomůže i ticho, které si dopřejete. Taková výzva i do vašich rodin: zkuste prožít půldne v tichu a jakési usebranosti, tak jak kdybychom byli na “klasické” duchovní obnově. 

Uzpůsobené místo k sledování – svíčka, Bible, kříž, zápisník…

Také si uzpůsobte místo, kde sledujete obnovu – zapalte svíčku, vezměte Bibli na stolek, aby byla po ruce, také nějaký kříž, nebo ikonu, zápisník na zaznamenání myšlenek a prostě udělejte cokoliv vnějšího, co vám pomůže dobře prožít vnitřní.

Můžete nás podpořit i finančně

Naši současnou i budoucí činnost na podobných projektech můžete podpořit na účet 2701934227/2010 s variabilním symbolem data obnovy: 210516. Za Vaše dary moc děkujeme! Také děkujeme všem organizacím i jednotlivcům, kteří se zapojili do dnešní obnovy.

Pro platbu pomocí vaší bankovní aplikace v mobilu můžete využít QR kód